150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Адрес на редакцията

Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"
1113 София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл.6, етаж 2

тел. 0879 962 709

e-mail: journbas[at]bas.bg

Главен редактор акад. Ячко Иванов

E-mail: yadir_1[at]abv.bg

Редактор Соня Славова

E-mail: s_slavova[at]aph.bas.bg