150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Изпращане на ръкопис

Всички ръкописи, предложени за отпечатване в „Списание на БАН“, трябва да се представят в Редакцията в два формата, както следва:

Адрес на Редакцията:
Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"
1113 София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл.6, етаж 2

тел. 0879 962 709

e-mail: journbas[at]aph.bas.bg e-mail: s_slavova[at]aph.bas.bg e-mail: journbas[at]bas.bg
 1. Разпечатка на хартиен носител
  (в един екземпляр)
 2. електронен носител
  • текст
   – файл с разширение .doc, .txt, .rtf,
  • таблици
   – файли с разширение .doc, .txt, .rtf,
  • илюстрации (фигури, снимки и др.)
   – файли с разширение .jpg, .tif