150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Съдържание на последната издадена книжка

Брой 3/2022

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

24 МАЙ

Тържествено честване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност …3
Поздравление от зам.-председателя на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров …4
Владимир Зарев - Словото като национална памет …5

НАУЧЕН ДЯЛ

Михаил Станчев, Олга Вовк - Нови архивни материали за Назар Каразин

…9

Дмитро Миколенко Стефан Стамболов в политиката на паметта и в научния дискурс на съвременна България

…23

Мария В. Тортика Италианският дивертисмент, или германската следа в политическата кариера на К. (Х. Г.) Раковски

…34

 

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Николай Братов Бизнес модели при лицензиране на интелектуална собственост в условията на технологичен трансфер

…39

 

ОБЩЕСТВЕН ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Иван Загорчев Етиката и истината, в и за Историята

…47

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА МРЕЖА

Отчет за дейността на Националната академична мрежа на БАН за 2021 г. /

…55

 

УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ НА БАН

Елена Панчовска Ученическият институт на БАН, полезен на ученици и учители

66

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ …40

Книгата „България и Македония. История и политика. Първа част“

…42

 

ХРОНИКА

Проект „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ …40
Нараства броят изследователи от БАН, включени в първите 2% на най-добрите световни учени в класацията на Станфордския университет …46
Представяне на ново издание на Филиала на ИБЦТ-БАН в Монтана …49

РЕЦЕНЗИИ

Иван Гранитски Учен с храбър дух и неизтощима енергия …49

Иван Гранитски Бурята на страстите и патосът на чувствата

…51
Атанас Атанасов Изданието „Бележити дейци на ветеринарномедицинската професия в Р България“ …54

Чавдар Руменин За книгата „От Курск до Източна Прусия“

…55

Иван Попчев Новост в българската историография: нетрадиционен книгопис

…56
Изтеглете Брой 3/2022
върнете се в архива