150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Съдържание на последната издадена книжка

Брой 5/2021

НАУЧЕН ДЯЛ

Чавдар Стоянов, Лъчезар Костов-65 години Обединен институт за ядрени изследвания - Дубна

…3

Динко Динев-Колайдърът за тежки йони NICA

…7

Румен Ценов-Експериментални установки на ускорителния комплекс NICA

…13

Михаил Чижов, Даниела Кирилова-Неутринна програма на Обединения институт за ядрени изследвания

…19

Динко Динев, Чавдар Стоянов-Свръхтежки елементи и екзотични ядра, проекти на Лабораторията по ядрени реакции - Дубна

…29

Росица Христова, Полина Куцало, Любомира Хаджийска, Невена Анева, Олга Комова-Съвместни радиобиологични изследвания в Лабораторията по радиационна биология към ОИЯИ

…35

 

ГОДИШНИНИ и ЮБИЛЕИ

Румяна Ил. Прешленова-Сто години от рождението на академик Николай Тодоров

…41

Николай К. Витанов-70 години от рождението на Джонатан Боруайн, чуждестранен член на БАН

…45

Иван Недков-Академик Никола Съботинов на 80 години

…46

Кристияна Симеонова-Забележителен учен, изключителен човек, достоен гражданин (Член-кореспондент Мария Попова на 80 години)

…48

Валентина Бонджолова-Член-кореспондент Стоян Буров навърши 70 години

…51

Петър Велинов-Прогресът на космическите науки и технологии във връзка с 60-ата годишнина на първия полет на човека в Космоса

…54

 

ИНТЕРВЮТА

Интервю с доц. Николай Вълчев, директор на Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“ - Варна

…63

 

Национални и международни научни прояви

Ценка Иванова-Международна конференция за българистиката извън България

…67

 

Мнения

Иван Попчев-Стратегия и рейтинги: коментар и предложения

…72

 

Хроника

Александър Костов-Нов формат и състав на Съвета за чуждестранна българистика при УС на БАН

…79

Заседание на Съвета на настоятелите на БАН

…79

Заслужено признание

…81

 

Рецензии

Александър Слаев-Новият четиритомник „Градоустройство“ на чл.-кор. Атанас Ковачев - внушителен по обхват и обем и ценен по съдържание труд

…82

Мария Стоянова-За книгата „Постдемократичното европейско и световно управление“

…84

Милена Йорданова-За книгата „Езиковедски ситнежи“

…85