150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Съдържание на последната издадена книжка

Брой 5/2022

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

НАУЧЕН ДЯЛ

180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФЕСОР МАРИН ДРИНОВ

Цветана Величкова Марин Дринов – идеен организатор и председател на Българското книжовно дружество

…3

Йорданка Гешева Възобновяване дейността на Българското книжовно дружество (1878÷1884) и Марин Дринов

…10

Сергей Посохов Марин Дринов и Харковският университет: историографски бележки

…18

Виктория Иващенко Събитията от живота“ в епистоларното наследство на Марин Дринов (Харковският период)

…27

Пламен Божинов Писмата на Марин Дринов – познати и непознати

…35

Мария Левкова-Мучинова Обществена и научна проблематика в кореспонденцията на
Марин Дринов с Григор Начович

…40

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018÷2030 г.

…46

АРХИВИТЕ НА БАН

Академик Иван Дуйчев – дарител на БАН (Завещанието на акад. Иван Дуйчев)

…87

 

Изтеглете Брой 5/2022
върнете се в архива