150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Списание на Българската академия на науките

В „Списание на БАН“ се публикуват материали в следните рубрики:

„Научен дял“,
„Обществен дискусионен клуб“,
„История на науката“,
„Портрети на учени“,
„Архивите на БАН“,
„Общото Събрание на БАН“,

„Национални и международни научни форуми“,

„Националната академична мрежа“,

„Ученически институт на БАН“,

„Млади учени, докторанти и постдокторанти“,

„Годишнини и юбилеи“,
„Интервюта“,
„Мнения“,
„Представяме ви“,
„Хроника“.
„Рецензии“.

„Списание на БАН“ се реферира и индексира в следните бази данни с научна информация

150 години "Списание на БАН"
Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"
1113 София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл.6, ет.2
Според StatCounter™ броят на разгледаните страници е