150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Съдържание

Брой 1/2019

НАУЧЕН  ДЯЛ

Веселин Дренски Институтът по математика и информатика – БАН

…5

Веселин Дренски Алгебрата и алгебричната геометрия в Института по математика и информатика

…7

Йохан Давидов, Олег Мушкаров Хармонични почти комплексни структури

…13

Петър Попиванов Аспекти от развитието на диференциалните уравнения в Института по математика и информатика през последното десетилетие

…19

Огнян Кунчев, Цветомир Цачев Анализ на данни, математически финанси и управление на процеси

…27

Цонка Байчева, Петър Бойваленков, Иван Ланджев Теория на кодирането и криптография в ИМИ

…33

Петър Станчев Мултимедийни бази от данни

…42

Петър Кендеров, Евгения Сендова, Тони Чехларова Институтът по математика и информатика в помощ на българското образование по математика

…47

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН

Обръщение на Общото събрание на БАН към академичната общност и българското общество …54

ОБЩЕСТВЕН ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Българската академия на науките в представите и оценките на българското общество …55

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ

Венета Коцева Член-кореспондент Георги Милев на 85 години

…60

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Силвия Найденова, Татяна Стоянова, Цветанка Христова, Радост Шарабова, Светла Караиванова
Анализ на състоянието на библиотеките при постоянните научни звена на БАН

…62

ХРОНИКА

В Събранието на академиците …66

Новоизбрани академици

…66

Новоизбрани член-кореспонденти

…69
В Управителния съвет на БАН …77

Новоизбрани директори на институти

…77

Михаил Станчев, Сергей Страшнюк ІХ Дриновски четения в Харков

…83

IN MEMORIAM

Член-кореспондент Васил Андреев

…86

Изтеглете Брой 1/2019
върнете се в архива