150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Съдържание

Брой 4/2019

НАУЧЕН ДЯЛ

Дария Владикова Електрохимичното приборостроене и електрохимичната импедансна спектроскопия в Института по електрохимия и енергийни системи

…3

Вили Обретенов Експериментална проверка на теорията за двумерно зародишообразуване и растеж на кристалите

…9

Борислав Абрашев, Константин Петров Мечтаният акумулатор цинк–въздух – по-близо ли сме днес до превръщането му в реалност?

…14

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН

Българската академия на науките през 2018 г.(Из Отчета за дейността на БАН през 2018 г.) …19

СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ

Правилник за организация на дейността на Събранието на академиците (действителните членове) и член-кореспондентите (дописни членове) на БАН …37
Писмо на зам.-председателя на САЧК акад. Дамян Дамянов до държавни институции и медии …41

ОБЩЕСТВЕН ДИСКУСИОНЕН КЛУБ

Иван Загорчев Размишления върху качеството на науката

…43

АРХИВИТЕ НА БАН

Завещанието на Иван Евстратиев Гешов …52
Благодарствено писмо от Българското книжовно дружество до Константин Иречек …53

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ

Веска Николова Иван Евстратиев Гешов – една от забелижителните личности от строителите на свободното отечеството

…54

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева Константин Иречек (1854 – 1918).
165 години от неговото рождение

…60

Надежда Николова Академик Иван Стефанов – бележита личност на статистическата и икономическата наука в България

…63

Александър Александров, Пламен Мирчев 80 години от рождението на чл.-кор. Боян Роснев

…68

Николай К. Витанов Член-кореспондент Иван Димовски на 85 години

…69

ИНТЕРВЮТА

Интервю с проф. дмн Галя Ангелова,
директор на Института по информационни и комуникационни технологии

…72

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Гено Папазов, Веселин Найденов Приносите на Института по електрохимия и енергийни системи за развитие на науката и технологиите за оловни батерии

…76
Международна конференция по оловни акумулатори – LABAT …77

Антон Момчилов, Бранимир Банов България – четвърти производител на литиеви батерии в света през 80-те години на XX век, къде сме сега?

…79
Софийски електрохимични дни …82

ХРОНИКА

София и Браила отбелязват заедно 150-годишнината на БАН …83
Срещи на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски …83
Подписано споразумение за сътрудничество …84

БАН отбеляза с юбилейна марка 150 години от създаването на
периодичната таблица на химичните елементи

…84
Награди „Питагор“ за учени от Българската академия на науките …85

Изтеглете Брой 4/2019
върнете се в архива