150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Съдържание

Брой 1/2020

НАУЧЕН ДЯЛ

Тодор Николов, Никола Петров  Възможно ли е да оптимизираме климата?

…5

Мария Димитрова, Румен Недков, Димитър Сираков, Емилия Георгиева, Деян Гочев, Пламен Тренчев, Благородка Велева, Димитър Атанасов, Татяна Спасова, Екатерина Бъчварова  Избор на оптимални спътникови данни за използване в системата за атмосферно замърсяване BGCWFS

…16

Цв. Дачев, Й. Семкова, Б. Томов, Ю. Матвийчук, Пл. Димитров, Ст. Малчев, Н. Банков, Р. Колева,
К. Кръстев, М. Йорданова, В. Шуршаков, В. Беньгин, О. Иванова, Л. Зелени, И. Митрофанов,
Ал. Малахов, М. Мокроусов, В. Третьяков, П. Саганти, Д. Холанд, K.-И. Окуяма, И. Фажардо,
A. Занини, С. Вернето, M. Колацо, Д. Карузо, M. Заболи, В. Цианцио
  
Текущи и бъдещи космически експерименти с прибори от типа „Люлин“

…24

Зоя Хубенова, Константин Методиев, Светла Димитрова  Приложение на айтрекинга за оценка на човешкия фактор при експлоатация на безпилотни летателни системи

…34

 

СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ

Съобщение на Ръководството на Българската академия на науките във връзка с
Повелба за македонскиот jазик“ на МАНУ от 03.12.2019 г.

…41

Становище на Кирило-Методиевския научен център

…41

Становище на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

…43

Становище на Института за исторически изследвания  

…45

Становище на академик Иван Радев

…45

Становище на член-кореспондент Емилия Пернишка

…48

 

АРХИВИТЕ НА БАН

Из студията „Единството на българския език в миналото и днес“

…49

Из творчеството на възрожденски книжовници,

родени в земите на дн. Република Северна Македония, които наричат езика си „български“

…57

 

ИСТОРИЯ НА НАУКАТА

Васил Сгурев  Ролята на Българската академия на науките за създаването и производството на роботи в България

…62

Кирил Боянов  Началото на компютърните технологии у нас – пионерската роля на БАН

…67

 

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ

Иван Гранитски  Художникът воин Николай Хайтов (Сто години от рождението на Николай Хайтов – вдъхновеният певец на Родопите)

…74

Ангел Стефанов  Известният гръцки философ Евангелос Муцопулос, чуждестранен член на БАН, навършва 90 години

…78

Румен Недков  Мечта, превърната в реалност. 50 години Институт за космически изследвания и технологии – БАН

…79

 

МНЕНИЯ

Минчо Хаджийски  Проблеми на машинното обучение …84

 

IN MEMORIAM

Станимир Александров  В памет на член-кореспондент Александър Янков

…88

Академик Благовест Сендов

…89

 


Изтеглете Брой 1/2020
върнете се в архива