150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Съдържание

Брой 3/2021

24 МАЙ

Тържествено честване на Деня на светите братя Кирил и Методий,
на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

…3

Поздравление от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски

…4

Илия Г. Илиев Кирило-Методиевото дело и средновековна България

…5

Носители на наградата „Питагор“

…8

 

НАУЧЕН ДЯЛ

Наталия А. Килифарска Предсказуеми ли са климатичните промени?

…9

Калоян Иванов Локална климатична класификация на София
въз основа на геопространствена информация за градския ландшафт

…16

Дамян Барантиев Вертикална структура на атмосферата в Черноморска крайбрежна зона чрез дистанционни измервания

…24

Дамян Барантиев Екстремни явления и профил на вятъра в крайбрежен район

…31

 

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Ясен Митев Управление на съвременни информационни среди посредством съвместно използване на рамки за добри практики

…38

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН

Становище на Общото събрание на БАН

…43

 

СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ

Правилник за избиране на академици (действителни членове) и
член-кореспонденти (дописни членове) на БАН

…45

Критерии за оценка на кандидатите за академици и член-кореспонденти на БАН

…48

 

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА МРЕЖА

Отчет на Националната академична мрежа за 2020 г.

…50

 

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ

Николай К. Витанов Академик Петър Попиванов на 75 години

…57

Николай К. Витанов Член-кореспондент Олег Мушкаров на 70 години

…60

 

ИНТЕРВЮТА

Интервю с чл.-кор. Екатерина Бъчварова, директор на
Института за изследвания на климата, атмосферата и водите

…63

Интервю със Стоян Георгиев,
специалист в Института за изследвания на климата, атмосферата и водите

…66

Интервю с проф. д-р Севдалина Турманова, председател на УС на
Сдружение „Регионален академичен център на БАН“ в Бургас

…68

Интервю с проф. Илия Железаров, ректор на Техническия университет – Габрово

…71

 

 

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОЯВИ

Олег Мушкаров, Николай Николов, Евгения Сендова Когато едно доказателство се превръща в събитие

…74

Татяна Орехова, Албена Ватралова, Нели Христова, Екатерина Бъчварова Втора научна конференция „Климат, атмосфера и водни ресурси в условията на климатични промени“

…81

 

МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Дамян Барантиев, Екатерина Бъчварова Европейско и международно сътрудничество в областта на научните изследвания

…83

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Албена Ватралова Науката в помощ на образованието: проект
„Климатична кутия – учени, учители и ученици заедно за климата, атмосферата и водите“

…86

Проектът IDES

…89

 

ХРОНИКА

В Управителния съвет на БАН

…92

Новоизбран директор на институт

…92

Нов състав на Съвета за издателска дейност

…93

Представяне на книга

…93

Заслужено признание

…93

 

IN MEMORIAM

Академик Тодор Николов

…94

Академик Михаил Виденов

…95

Академик Димитър Клисурски

…96

Изтеглете Брой 3/2021
върнете се в архива