150 години БАН
1869÷2019

Списание на
Българската академия на науките

Общоакадемично списание на Българската академия на науките

ISSN 2683-0302 (on line)
ISSN 0007-3989 (print)

Съдържание

Брой 4/2021

НАУЧЕН ДЯЛ

Милена Попова, Вася Банкова Прополис от безжилни пчели от Югоизточна Азия:
химично разнообразие и растителни източници

… 3

Десислава Гергинова, Явор Митрев, Светлана Симова Приложение на ЯМР метаболомика за анализ на пчелен мед от мурсалски чай

… 9

Калина Данова, Антоанета Трендафилова Какво се крие зад тайната на ароматите – лечебни свойства и странични ефекти на етеричните масла

… 17

Светлана Момчилова, Събина Танева, Искра Тоцева, Адриана Славова-Казакова, Весела Кънчева, Елица Благоева Мастнокиселинен състав на орехови ядки, съхранявани при различни условия

… 23

Бистра Стамболийска, Стефан Тъпанов, Евелина Велчева, Деница Панталеева, Симеон Стоянов Спектроскопски анализ на стенописите в църкватата „Успение на св. Йоан Рилски“,
Рилски манастир

… 29

 

МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Мария Пеева Ролята на човешкия фактор в стопанските организации
при преодоляване на кризата, породена от COVID-19

… 37

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН

Българската академия на науките през 2020 г. (Из Отчета за дейността на БАН през 2020 г.)

… 43

 

ИСТОРИЯ НА НАУКАТА

Александър Александров, Васил Сгурев Изборите за членове на Българското книжовно дружество и на Българската академия на науките (1869÷2020)

… 70

 

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ

Николай К. Витанов 125 години от рождението на академик Никола Обрешков

… 77

Николай К. Витанов Академик Гюла Катона, чуждестранен член на БАН, навърши 80 години

… 79

Вася Банкова Институтът по органична химия с Център по фитохимия на БАН
навърши 60 години

… 80

 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Павлета Шестакова, Владимир Димитров, Маргарита Попова, Павлина Долашка, Таня Цончева,
Свилен Симеонов
 Значими инфраструктурни и научни проекти

… 83

 

ХРОНИКА

В Управителния съвет на БАН

… 97

Подписани споразумения за сътрудничество

… 97

 

IN MEMORIAM

Възпоменание в памет на академик Стефан Воденичаров

… 98

Паметна вечер за академик Константин Косев

… 99

Иван Гранитски Блестящ учен, проникновен изследовател и достойна личност

… 99

 


Изтеглете Брой 5/2021
върнете се в архива